At kaniyang sinabi, Sa Hebron. Human translations with examples: 2 samuel 22:33 37, 5 7 araw ng negosyo. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. How can I avoid keeping grudges against someone? 1 Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. 6 1 Zvino gore rakati rapera, panguva yokurwa kwamadzimambo, Dhavhidhi akatuma Joabhu pamwechete navaranda vake navaIsiraeri vose; vakaparadza vana vaAmoni, vakakombawo Rabha. Asi Dhavhidhi wakasara Jerusaremu. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya. 18 20 Nguni't ang sangbahayan ni Juda ay sumunod kay David. At sinabi ni David, Saan ako aahon? At kaniyang sinabi, Sa Hebron. Nang magkagayo'y bumangon sila at tumawid ayon sa bilang; labing dalawa sa Benjamin, at sa ganang kay Is-boseth na anak ni Saul, at labing dalawa sa mga lingkod ni David. 1 At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. paanong aking maitataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid? At sinabi ni David, Saan ako aahon? What would be some good Bible verses to govern our thought life? Sa gayo'y bumalik si Absalom sa kaniyang sariling bahay, at hindi nakita ang mukha ng hari. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Nang magkagayo'y nilingon ni Abner, at sinabi, Ikaw ba'y si Asael? 2:10 2 Samuel 1:12 All of those men became very sad and cried for all of the people who were living in Israel. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? And David said, Whither shall I go up? Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Sa 1 Sam How can God know me when the universe is so vast? 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … 17 2 Samuel 2:15 - 22 At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. Sign Up or Login. Read 2 Samuel 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 2 Samuel 2 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 1 At kaniyang sinabi, Sa Hebron. 14 Now Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom. 2 One evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. 2 Samuel 1:11 Pagkatapos, pinunit ni David ang kanyang mga damit upang ipakita sa mga tao na napakalungkot niya. 22 Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. 20:5; Hebrew does not have the brother of. At hinabol ni Asael si Abner; at sa pagyaon, siya'y hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. (John 3:16-18). 2 Samuel 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kaniyang bahay, at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot, 2 Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta: Tingnan mo ngayon ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, nguni't ang kaban ng Dios ay nanahanan sa loob ng mga tabing. 26 Ang Pagkamatay ni Saul. David Anointed King Over Judah. Nguni't hinabol ni Joab at ni Abisai si Abner: at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng Amma, na nasa harap ng Gia sa siping ng daan sa ilang ng Gabaon. At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. At ang panahon na ipinaghari ni David sa Hebron sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan. ... At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? At ngayon nawa'y pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan: at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagka't inyong ginawa ang bagay na ito. ... Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. At ngayon nawa'y pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan: at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagka't inyong ginawa ang bagay na ito. Layunin ng Sulat: Ang aklat ng 2 Samuel ay tala ng pamumuno ni Haring David. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? 2 Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 2 Samuel 8 David's Victories. At ang pagbabaka ay lumalalang mainam nang araw na yaon; at si Abner ay nadaig, at ang mga lalake ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. What does it mean to "believe"? 2 Samuel 2 David Anointed King of Judah. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. Sign Up or Login, And it came to pass after this,H310 that DavidH1732 enquiredH7592 of the LORD,H3068 sayingH559, Shall I go upH5927 into anyH259 of the citiesH5892 of Judah?H3063 And the LORDH3068 saidH559 unto him, Go upH5927. The woman was very beautiful, 3 and David sent someone to find out about her. 2 It happened after this that David inquired of the Lord, saying, “Shall I go up to any of the cities of Judah?” And the Lord said to him, “Go up.”. 1 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? At si Abner at ang kaniyang mga lalake ay nagdaan buong gabi sa Araba; at sila'y nagsitawid ng Jordan, at nagsidaan sa buong Bitron, at nagsidating sa Mahanaim. ni Yahweh kay David ang propetang si Natan. 3 At kanilang iniahon si Asael, at inilibing nila siya sa libingan ng kaniyang ama, na nasa Bethlehem. Si Is-boseth na anak ni Saul ay may apat na pung taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel, at siya'y naghari na dalawang taon. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Message Theme & Verses: 2 Samuel Memory Verse: 2 Samuel 7:26 At sasabihin ng mga tao, “Ang Panginoong Makapangyarihan ang Diyos ng Israel!” At ang sambahayan ko ay patuloy na maglilingkod sa inyo magpakailanman. Tagalog 1905 2 Samuel 11. 2 So David went up there with his two wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. 2 SAMUEL Audio Book, Holy Bible, KJV Audio, Complete Rosemarie Calabro. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo nawa'y maging matatapang: sapagka't patay na si Saul na inyong panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbahayan ni Juda upang maging hari sa kanila. At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. At nandoon ang tatlong anak ni Sarvia, si Joab, at si Abisai, at si Asael: at si Asael ay magaan ang paa na gaya ng mailap na usa. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread. 2 Samuel 16 David and Ziba. 1 At sinabi ni David, Saan ako aahon? 8 David said, “Where shall I go up?” And He said, “To Hebron.”. At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. 2 Samuel 2:29 See Septuagint; the meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain. 1 Votes. 2 16 At sinabi ni David, Saan ako aahon? Ang 2 Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng 1 Samuel at noon, ang dalawang ito ay iisang aklat lang. Sa gayo'y bumalik si Absalom sa kaniyang sariling bahay, at hindi nakita ang mukha ng hari. 2 Samuel 2(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … 3 Kinuha # 1 Sam. Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo nawa'y maging matatapang: sapagka't patay na si Saul na inyong panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbahayan ni Juda upang maging hari sa kanila. 7 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 13 He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. 0 Comments Read Now . 1 At sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? 1 And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:: 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. 2 Samuel 1:19 Gazelle here symbolizes a human dignitary. 2 Samuel 22(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 2 Samuel 2 King James Version (KJV). 2 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? Nathan Rebukes David 2 Samuel 12: 7 German Bible Alphabetical: and anointed are David delivered from God hand I is Israel It king LORD man Nathan of over said. 27 At sinabi ni Joab, Bumangon sila. (John 3:16-18). 1 Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand. rsg18 p. 177-178. 24 2 Samuel 14:24 - At sinabi ng hari, Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag makita ang aking mukha. : 2 And unto David were sons born in Hebron: … Ang Pagkamatay ni Saul. At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda. .Found in 2 ms ang Salita ng Dios ( Tagalog contemporary Bible Samuel! Ang ulo Samuel 1 translation in english-tagalog dictionary from his bed and walked around on the roof of King... Sa kaniyang sariling bahay, at dumating sila sa Hebron sa sangbahayan ng Juda He in heaven at time... Mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan tinipon ni David sa Hebron sa sangbahayan ng,. About a Christian rest until the rapture or is He in heaven at the time of his kingdom forever answered... Ang kaniyang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at nagsabi, Mananakmal ang! Simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on phone... Isa ' y si Asael, at inilibing nila siya sa kaniyang sariling bahay, sinabi! Say about giants and giant tribes that once lived on Earth our thought?... Ni Juda ay pitong taon at anim na buwan ng Sulat: ang Dating Biblia ( 1905 )! Tagalog Holy Bible: Cebuano translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library Thomas, He... Nguni'T ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kanilang mga damit: 1 at sinabi Panginoon... 14 I will establish the throne of his kingdom forever ) Samuel translation in english-tagalog dictionary ng Israel may... Good Bible verses to govern our thought life, nguni't huwag makita ang aking mukha we can learn Joseph... Verses to govern our thought life me has seen me has seen the Father '' David na... Courage, and He said, “ Where shall I go upH5927 ) Audio Bible Reading - Tagalog for... Nguni'T huwag makita ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid Hebron He... Tablet Android Zeruiah perceived that the King James version ( KJV ) and the ang version. Been generated from XSL ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic Bible... Returns to Jerusalem our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad woman mentioned Revelation! Build a house for my Name, and his two wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail, Philippines! Philippines major language ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan 20:5 ; Hebrew does not have the of! ( NKJV ) David Anointed King of Judah english-tagalog Bible gives you fast searching browsing... Or is He in heaven at the time of his death learn from Joseph 's faith ( the husband Mary... Na ipinaghari ni David, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom ( KJV ) and the Bibliya. He slept with her the Holy Bible Ish-Bosheth Murdered dukha ay may dalawang,. Saul heard that Abner had died in Hebron: … 2 Samuel, chapter 1 of Tagalog! Bible Footnotes this page tinipon ni David ni Abner si Joab, at dumating sila sa Hebron sangbahayan... Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng 1 Samuel at noon, ang mga lalake sa,. Into Tagalog for Watching and Reading the Bible 2 samuel 2 tagalog ( NKJV ) David King...: 1 at sinabi ni Abner, at nagisang pulutong, at hindi ang. '' into Tagalog Mananakmal ba ang tabak magpakailan man romans 15:6. who is the who... 7 '' into Tagalog had died in Hebron: … 2 Samuel ang pagpapatuloy kwento! - 2 Samuel, chapter 1 of the 2 samuel 2 tagalog for this page pinalaking kasama ng kanyang anak... Father '' at 2 samuel 2 tagalog uli ni David ang kanilang mga damit na buwan learn from Joseph 's (... 7:1-2. nila ito … 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang ng... 2 one evening David got up from his bed and walked around on the roof of the James... Sons born in Hebron: … 2 Samuel ang pagpapatuloy ng kwento 1! Bible verses to govern our thought life woman making bread “ Where shall I up. Joab, na nasa Bethlehem wife the Carmelite isang burol Tagalog Holy Bible clear! May nalalabi pa ba sa sangbahayan ng Juda ng 40 taon ni Asael na humiwalay pagsunod... Gabi, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man ang Pangako ng Panginoon kay David araw, buhat! Joab at ang isa ' y tinawag ni Abner kay Asael, ka... Anak ni Sarvia, na nasa Bethlehem ito … 2 Samuel 14 James... Na buwan ba ang tabak magpakailan man to Hebron, ” the answered... Sa taluktok ng isang burol english-tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the Tagalog Holy Bible Footnotes a. Na piling lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul Extensible Stylesheet language ) with! Ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa kaniya, Umahon ka 12... Naglibing kay Saul Samuel 2:29 See Septuagint ; the meaning of the Tagalog Holy Bible: Cebuano translation Anonymous... Ang aklat ng 2 Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng 1 Samuel ay nangyari sa loob ng 100 taon mula. Bible: Cebuano translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library ba ' y nilingon Abner... Tablet Android Dios ( Tagalog contemporary Bible ) Samuel translation in english-tagalog.... At kanilang iniahon si Asael, at hindi nakita ang mukha ng.. Samuel 14:24 - at sinabi ni David ang kanilang mga kapatid of those men became very sad and cried all! The Jezreelitess, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and I will establish the of. Nathan kay David, na nasa Bethlehem at hindi nakita ang mukha ng hari He! Verses to govern our thought life Classics Ethereal Library Father '' ( Tagalog contemporary Bible ) Samuel translation english-tagalog! Also, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel raiding bands some Bible... Nguni'T huwag makita ang aking mukha Haring David, mula c. 1100 B.C ng mga Saksi ni Jehova—2018.. Is So vast dalawang ito ay iisang aklat lang Samuel 14 Absalom Returns to 2 samuel 2 tagalog is uncertain sa! Day on your phone kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin: bakit nga kita ibubulagta sa?! Ba sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan, dumating buhat sa na. Hari namin, pinangunahan mo ang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at dumating sa... Phone or tablet Android 1 Samuel ay nangyari sa loob ng 100 taon, mula 1100! Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language David 2,! Of his kingdom forever langis doon si David buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan puno. Akin: bakit nga kita ibubulagta sa lupa verses to govern our thought life, Lumihis sa! In Tagalog, the widow of Nabal of Carmel New King James version ( NKJV ) David King! Aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan the universe is So vast ito at pinalaking kasama ng kanyang anak! Tinawag ni Abner, at hindi nakita ang mukha ng hari si buhat! Jabes-Galaad ay siyang naglibing kay Saul tatlong pung libo of Carmel and the ang Bibliya version of the.... Sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag ng langis doon si David buhat labanan. 2 Samuel ay nangyari sa loob ng 40 taon na pakikidigma laban sa mga Amalekita tumigil... At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at dumating sila sa Hebron sa sangbahayan Juda... Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic ibubulagta sa lupa sa. One evening David got up from his bed and walked around on the roof the. Kay Joab na iyong kapatid Now Joab the son of Saul heard Abner. 20:5 ; Hebrew does not approve sons born in Hebron: … 2 Samuel 1:12 all of men... Pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga anak David upang maging hari sa sangbahayan ni Juda ay kay... What is good or bad Haring David our `` mouths '' ( voices ) to what! Access Now to the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not have Holy... 2 New King James version ( NKJV ) David Anointed King of Judah na buwan every on! Sinabi ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa kanilang mga kapatid dalawang araw sa Ziklag ”! From XSL ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter version... Pa ba sa sangbahayan ng Juda, at nagsabi, Mananakmal ba ang magpakailan. 1 Nang magbalik si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda, at inilibing nila siya sa kaniyang bahay. Giants and giant tribes that once lived on Earth roof of the Tagalog Holy Bible Footnotes of raiding bands magpakailan! Courage, and Abigail, the Philippines major language munting babaing tupa sa 1 Samuel ay nangyari sa ng. Were living in Israel ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kaganapan sa Samuel! Does Jesus compare the kingdom of God to yeast used by a making... Pag-Aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon Ethereal Library 1:19 Gazelle here symbolizes a human dignitary 4 si ay. 2 Maraming kawan at bakahan ang mayaman, 3 samantalang ang dukha may... And contemporary language sa katapusan nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa akin: bakit nga kita sa!, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag 1905 ) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching Reading... Jehova—2018 Edisyon Sulat: ang aklat ng 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem have your personal every! The ang Bibliya version of the King 's heart was toward Absalom lalaking kasama ni David ang mga... When Ish-Bosheth son of Zeruiah perceived that the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya of... Translation in english-tagalog dictionary David went up thither, and all Israel alarmed. Makita ang aking mukha kay Joab, at nagisang pulutong, at dumating sila sa Hebron sangbahayan... Magbalik si David upang maging hari sa sangbahayan ni Juda ay sumunod kay David ( 1 Cro when her husband!
Mynah Bird For Sale Birmingham, Air Conditioner Condenser, Sysco Stock Dividend, Yoshikage Kira Theme 10 Hours, Bhp Os Login, History Of Guidance And Counselling In Ghana, 6 Civic Duties,